Sosiaaliturva toisessa EU:n jäsenvaltiossa

01-02-2018

Sosiaaliturvasäännösten yhteensovittaminen helpottaa ihmisten vapaata liikkumista EU:ssa. Vuonna 2010 alan lainsäädäntö uudistettiin perusteellisesti. Sitä täydennettiin vielä muilla säädöksillä, joilla parannettiin liikkuvien työntekijöiden oikeuksien turvaamista. Vuonna 2016 komissio sisällytti työvoiman liikkuvuutta käsittelevään pakettiinsa ehdotuksia, joilla jatketaan järjestelmän uudistamista ja sen mukauttamista EU:n nykyiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen.

Sosiaaliturvasäännösten yhteensovittaminen helpottaa ihmisten vapaata liikkumista EU:ssa. Vuonna 2010 alan lainsäädäntö uudistettiin perusteellisesti. Sitä täydennettiin vielä muilla säädöksillä, joilla parannettiin liikkuvien työntekijöiden oikeuksien turvaamista. Vuonna 2016 komissio sisällytti työvoiman liikkuvuutta käsittelevään pakettiinsa ehdotuksia, joilla jatketaan järjestelmän uudistamista ja sen mukauttamista EU:n nykyiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen.