Työllisyyspolitiikka

01-01-2018

Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpiä tavoitteita on uusien ja parempien työpaikkojen luominen. Euroopan työllisyysstrategia ei ole sitova, mutta se vaikuttaa koordinoivasti seurantamenettelyjensä ja siihen liittyvien rahoitusvälineiden kautta. Vaikka työllisyys- ja sosiaalipolitiikka onkin pääasiallisesti jäsenvaltioiden vastuulla, EU:n lainsäädännöllä on merkitystä tietyillä aloilla.

Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpiä tavoitteita on uusien ja parempien työpaikkojen luominen. Euroopan työllisyysstrategia ei ole sitova, mutta se vaikuttaa koordinoivasti seurantamenettelyjensä ja siihen liittyvien rahoitusvälineiden kautta. Vaikka työllisyys- ja sosiaalipolitiikka onkin pääasiallisesti jäsenvaltioiden vastuulla, EU:n lainsäädännöllä on merkitystä tietyillä aloilla.