Uusiutuvat energialähteet

01-01-2018

Tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima, valtamerienergia, maalämpö, biomassa ja biopolttoaineet ovat uusiutuvia energialähteitä, jotka ovat vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Ne auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, monipuolistamaan energian tarjontaa ja vähentämään riippuvuutta epäluotettavista ja vaihteluille alttiista fossiilisten polttoaineiden ja etenkin öljyn ja kaasun markkinoista. Uusiutuvaa energiaa edistävä EU:n lainsäädäntö on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. EU:n johtajat asettivat vuonna 2009 tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien energialähteiden osuus on 20 prosenttia unionin energiankulutuksesta. Vuonna 2018 hyväksyttiin tavoitteeksi, että uusiutuvien energialähteiden osuus on 32 prosenttia EU:n energiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2030 jälkeisen ajan toimintakehys on parhaillaan käsiteltävänä.

Tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima, valtamerienergia, maalämpö, biomassa ja biopolttoaineet ovat uusiutuvia energialähteitä, jotka ovat vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Ne auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, monipuolistamaan energian tarjontaa ja vähentämään riippuvuutta epäluotettavista ja vaihteluille alttiista fossiilisten polttoaineiden ja etenkin öljyn ja kaasun markkinoista. Uusiutuvaa energiaa edistävä EU:n lainsäädäntö on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. EU:n johtajat asettivat vuonna 2009 tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien energialähteiden osuus on 20 prosenttia unionin energiankulutuksesta. Vuonna 2018 hyväksyttiin tavoitteeksi, että uusiutuvien energialähteiden osuus on 32 prosenttia EU:n energiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2030 jälkeisen ajan toimintakehys on parhaillaan käsiteltävänä.