Kestävä kulutus ja tuotanto

01-11-2017

Kestävä kasvu on yksi Euroopan unionin päätavoitteista. Koska maailman luonnonvarat ovat rajalliset, tuottajien ja kuluttajien ohjenuorana on oltava ”vähemmällä enemmän”. Jotta tähän haasteeseen voitaisiin vastata aikana, jota leimaa nopea ilmastonmuutos ja kasvava energiankysyntä, Euroopan unioni on laatinut monenlaisia toimia ja aloitteita, joilla edistetään kestävää kulutusta ja tuotantoa. Niillä on määrä parantaa tuotteiden ympäristötehokkuutta koko elinkaaren ajan, lisätä parempien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kysyntää ja auttaa kuluttajia tekemään harkittuja valintoja.

Kestävä kasvu on yksi Euroopan unionin päätavoitteista. Koska maailman luonnonvarat ovat rajalliset, tuottajien ja kuluttajien ohjenuorana on oltava ”vähemmällä enemmän”. Jotta tähän haasteeseen voitaisiin vastata aikana, jota leimaa nopea ilmastonmuutos ja kasvava energiankysyntä, Euroopan unioni on laatinut monenlaisia toimia ja aloitteita, joilla edistetään kestävää kulutusta ja tuotantoa. Niillä on määrä parantaa tuotteiden ympäristötehokkuutta koko elinkaaren ajan, lisätä parempien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kysyntää ja auttaa kuluttajia tekemään harkittuja valintoja.