Ilmastonmuutoksen torjuminen

01-02-2018

Euroopan unioni on yksi eniten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen panostavista suurista talouksista. Vuoteen 2018 mennessä se oli vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään 23 prosentilla vuoden 1990 tasosta, ja se on sitoutunut vähentämään päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Joulukuussa 2019 komissio esitteli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja ehdottaa nyt erilaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on Pariisin sopimuksen mukaisesti nostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevia EU:n vuoden 2030 tavoitteita ja tehdä taloudesta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Jotta EU etenisi tasapainoisesti kohti hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä, komissio ehdotti syyskuussa 2020, että kasvihuonekaasupäästöjen vuotta 2030 koskeva vähentämistavoite nostetaan 55 prosenttiin vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Euroopan unioni on yksi eniten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen panostavista suurista talouksista. Vuoteen 2018 mennessä se oli vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään 23 prosentilla vuoden 1990 tasosta, ja se on sitoutunut vähentämään päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Joulukuussa 2019 komissio esitteli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja ehdottaa nyt erilaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on Pariisin sopimuksen mukaisesti nostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevia EU:n vuoden 2030 tavoitteita ja tehdä taloudesta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Jotta EU etenisi tasapainoisesti kohti hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä, komissio ehdotti syyskuussa 2020, että kasvihuonekaasupäästöjen vuotta 2030 koskeva vähentämistavoite nostetaan 55 prosenttiin vuoden 1990 tasoon verrattuna.