Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

01-02-2018

Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) on monitasoinen järjestelmä, joka muodostuu mikro- ja makrotason vakauden valvonnasta vastaavista viranomaisista. Sen tavoitteena on varmistaa finanssivalvonnan johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionissa. Siihen kuuluvat Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), kolme Euroopan valvontaviranomaista (EPV, ESMA ja EIOPA) sekä kansalliset valvontaviranomaiset. Järjestelmää on kehitetty jatkuvasti, jotta voidaan ottaa huomioon sen toimintaympäristön muutokset, erityisesti pankkiunionin käyttöönotto, tavoite kehittää pääomamarkkinaunioni ja Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta.

Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) on monitasoinen järjestelmä, joka muodostuu mikro- ja makrotason vakauden valvonnasta vastaavista viranomaisista. Sen tavoitteena on varmistaa finanssivalvonnan johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionissa. Siihen kuuluvat Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), kolme Euroopan valvontaviranomaista (EPV, ESMA ja EIOPA) sekä kansalliset valvontaviranomaiset. Järjestelmää on kehitetty jatkuvasti, jotta voidaan ottaa huomioon sen toimintaympäristön muutokset, erityisesti pankkiunionin käyttöönotto, tavoite kehittää pääomamarkkinaunioni ja Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta.