Euroopan rahapolitiikka

01-02-2018

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) muodostuu Euroopan keskuspankista (EKP) ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansallisista keskuspankeista. EKPJ:n ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta. Saavuttaakseen tämän tavoitteen EKP:n neuvosto perustaa päätöksensä kahdesta pilarista muodostuvaan rahapoliittiseen strategiaan ja panee ne täytäntöön käyttäen sekä tavanomaisia että poikkeuksellisia rahapoliittisia toimia. EKP:n tavanomaisen rahapolitiikan tärkeimmät välineet ovat avomarkkinaoperaatiot, maksuvalmiusjärjestelmä ja vähimmäisvarantojen säilyttäminen. EKP on finanssikriisin johdosta myös muuttanut viestintästrategiaansa ja antaa ennusteita korkopolitiikkansa suunnasta hintavakausnäkymien mukaisesti. Lisäksi se on toteuttanut poikkeuksellisia rahapoliittisia toimia, kuten arvopapereiden ja valtion joukkovelkakirjojen ostoja jälkimarkkinoilta, jolloin tarkoituksena on ollut hintavakauden ja rahapolitiikan välittymismekanismin tehokkuuden turvaaminen.

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) muodostuu Euroopan keskuspankista (EKP) ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansallisista keskuspankeista. EKPJ:n ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta. Saavuttaakseen tämän tavoitteen EKP:n neuvosto perustaa päätöksensä kahdesta pilarista muodostuvaan rahapoliittiseen strategiaan ja panee ne täytäntöön käyttäen sekä tavanomaisia että poikkeuksellisia rahapoliittisia toimia. EKP:n tavanomaisen rahapolitiikan tärkeimmät välineet ovat avomarkkinaoperaatiot, maksuvalmiusjärjestelmä ja vähimmäisvarantojen säilyttäminen. EKP on finanssikriisin johdosta myös muuttanut viestintästrategiaansa ja antaa ennusteita korkopolitiikkansa suunnasta hintavakausnäkymien mukaisesti. Lisäksi se on toteuttanut poikkeuksellisia rahapoliittisia toimia, kuten arvopapereiden ja valtion joukkovelkakirjojen ostoja jälkimarkkinoilta, jolloin tarkoituksena on ollut hintavakauden ja rahapolitiikan välittymismekanismin tehokkuuden turvaaminen.