Vetoomusoikeus

01-10-2017

Maastrichtin sopimuksen voimaantulosta alkaen kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on ollut oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille. Tällainen valitus tai pyyntö voidaan esittää mistä tahansa aiheesta, joka kuuluu Euroopan unionin toiminnan alaan. Parlamentin vetoomusvaliokunta päättää, otetaanko vetoomukset käsiteltäväksi, ja se on myös vastuussa niiden käsittelystä.

Maastrichtin sopimuksen voimaantulosta alkaen kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on ollut oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille. Tällainen valitus tai pyyntö voidaan esittää mistä tahansa aiheesta, joka kuuluu Euroopan unionin toiminnan alaan. Parlamentin vetoomusvaliokunta päättää, otetaanko vetoomukset käsiteltäväksi, ja se on myös vastuussa niiden käsittelystä.