Innovaatiopolitiikka

01-02-2018

Innovoinnilla on yhä suurempi merkitys taloudessa. Se hyödyttää kansalaisia sekä kuluttajina että työntekijöinä. Se on välttämätöntä työpaikkojen laadun parantamiseksi, ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan luomiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi, mutta sitä tarvitaan myös unionin kilpailukyvyn säilyttämiseksi globaaleilla markkinoilla. Innovaatiopolitiikka vaikuttaa tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevan politiikan ja teollisuuspolitiikan yhtymäkohdassa, ja sen tavoitteena on luoda edellytykset uusien ideoiden tuotteistamiseksi markkinoille.

Innovoinnilla on yhä suurempi merkitys taloudessa. Se hyödyttää kansalaisia sekä kuluttajina että työntekijöinä. Se on välttämätöntä työpaikkojen laadun parantamiseksi, ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan luomiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi, mutta sitä tarvitaan myös unionin kilpailukyvyn säilyttämiseksi globaaleilla markkinoilla. Innovaatiopolitiikka vaikuttaa tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevan politiikan ja teollisuuspolitiikan yhtymäkohdassa, ja sen tavoitteena on luoda edellytykset uusien ideoiden tuotteistamiseksi markkinoille.