Tilannekatsaus eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanosta

15-03-2012

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) on väline, jolla pyritään edistämään työntekijöiden ja oppijoiden liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista luokittelemalla kansalliset tutkintojärjestelmät. Tutkimalla EQF:n merkitystä, täytäntöönpanoa ja ensimmäisiä tuloksia voidaan päätellä, että vaikka viitekehyksen täytäntöönpanon voidaan arvioida olevan onnistunut, voidaan silti tunnistaa muutamia tärkeitä seikkoja, jotka kyseenalaistavat vakavasti sen täydellisen ja luotettavan täytäntöönpanon. EQF:n täytäntöönpanon jatkolle on kuitenkin kysyntää, kunhan täytetään oikeat ehdot.

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) on väline, jolla pyritään edistämään työntekijöiden ja oppijoiden liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista luokittelemalla kansalliset tutkintojärjestelmät. Tutkimalla EQF:n merkitystä, täytäntöönpanoa ja ensimmäisiä tuloksia voidaan päätellä, että vaikka viitekehyksen täytäntöönpanon voidaan arvioida olevan onnistunut, voidaan silti tunnistaa muutamia tärkeitä seikkoja, jotka kyseenalaistavat vakavasti sen täydellisen ja luotettavan täytäntöönpanon. EQF:n täytäntöönpanon jatkolle on kuitenkin kysyntää, kunhan täytetään oikeat ehdot.