Tulliyhteistyö vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella - Tullin asema EU:n ulkorajavalvonnassa

15-04-2011

Tässä tutkimuksessa verrataan tullin nykyistä asemaa ulkorajoilla siihen, mitä sen pitäisi olla. Tullin ja rajavartioston toiminnassa havaittu huomattava epätasapaino haittaa rajavalvonnan joustavaa toimintaa ja aiheuttaa turvallisuusuhkia unionille ja sen kansalaisille, mukaan luettuna terroristi-iskut. Tutkimuksessa analysoidaan tämän epätasapainon syitä ja ehdotetaan sopivia ratkaisuja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

Tässä tutkimuksessa verrataan tullin nykyistä asemaa ulkorajoilla siihen, mitä sen pitäisi olla. Tullin ja rajavartioston toiminnassa havaittu huomattava epätasapaino haittaa rajavalvonnan joustavaa toimintaa ja aiheuttaa turvallisuusuhkia unionille ja sen kansalaisille, mukaan luettuna terroristi-iskut. Tutkimuksessa analysoidaan tämän epätasapainon syitä ja ehdotetaan sopivia ratkaisuja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

Ulkopuolinen laatija

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)