Koheesiopolitiikka vuoden 2013 jälkeen: lainsäädäntöehdotusten kriittinen arviointi

15-06-2012

Tutkimuksessa analysoidaan kriittisesti luonnosta vuoden 2013 jälkeistä EU:n koheesiopolitiikkaa koskevaksi lainsäädäntöpaketiksi. Siinä määritetään asiakirjojen tarkastelun ja talousarvion mallintamisen pohjalta ehdotusten vahvuudet ja heikkoudet sekä annetaan suosituksia Euroopan parlamentin kannan ilmaisemiseksi neuvotteluissa.

Tutkimuksessa analysoidaan kriittisesti luonnosta vuoden 2013 jälkeistä EU:n koheesiopolitiikkaa koskevaksi lainsäädäntöpaketiksi. Siinä määritetään asiakirjojen tarkastelun ja talousarvion mallintamisen pohjalta ehdotusten vahvuudet ja heikkoudet sekä annetaan suosituksia Euroopan parlamentin kannan ilmaisemiseksi neuvotteluissa.

Ulkopuolinen laatija

Carlos Mendez, John Bachtler and Fiona Wishlade