EU:n liikenneinfrastruktuurin rahoitusvälineet

15-06-2012

Tässä tutkimuksessa annetaan yleiskatsaus tärkeimpiin nykyisiin ja tuleviin EU:n liikenneinfrastruktuurin rahoitusvälineisiin ja lähteisiin erityisesti Euroopan laajuisten liikenneverkkojen osalta. Tutkimus sisältää myös analyyttisemman keskustelun näistä välineistä suhteessa taustalla olevan poliittisen kehyksen muutoksiin.

Tässä tutkimuksessa annetaan yleiskatsaus tärkeimpiin nykyisiin ja tuleviin EU:n liikenneinfrastruktuurin rahoitusvälineisiin ja lähteisiin erityisesti Euroopan laajuisten liikenneverkkojen osalta. Tutkimus sisältää myös analyyttisemman keskustelun näistä välineistä suhteessa taustalla olevan poliittisen kehyksen muutoksiin.

Ulkopuolinen laatija

Huib van Essen and Linda Brinke (CE Delft) , Robert Bain and Nigel Smith (ITS Leeds) , Ian Skinner (TEPR)