Euroopan teollisuusperintö- ja maatalous-/maaseutumatkailu

15-01-2013

Tässä tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan miten, miksi, milloin ja missä teollisuusperintömatkailu ja maaseutumatkailu ovat kehittyneet Euroopassa. Tässä tutkimuksessa käsitellään mainittuja asioita koskevia ajankohtaisia kysymyksiä ja ehdotetaan keinoja, joilla mainittuja matkailumuotoja voitaisiin laajentaa, sekä parantaa niiden elinkelpoisuutta ja kestävyyttä, minkä myötä voidaan lisätä paikallisyhteisöille ja koko Euroopalle koituvia taloudellisia etuja, ympäristöetuja sekä sosiaalisia ja kulttuurietuja.

Tässä tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan miten, miksi, milloin ja missä teollisuusperintömatkailu ja maaseutumatkailu ovat kehittyneet Euroopassa. Tässä tutkimuksessa käsitellään mainittuja asioita koskevia ajankohtaisia kysymyksiä ja ehdotetaan keinoja, joilla mainittuja matkailumuotoja voitaisiin laajentaa, sekä parantaa niiden elinkelpoisuutta ja kestävyyttä, minkä myötä voidaan lisätä paikallisyhteisöille ja koko Euroopalle koituvia taloudellisia etuja, ympäristöetuja sekä sosiaalisia ja kulttuurietuja.

Ulkopuolinen laatija

Bernard Lane, Richard Weston (Institute of Transport and Tourism, the UK), Nick Davies (Institute of Transport and Tourism, the UK), Elisabeth Kastenholz, Joana Lima and Janusz Majewsjki