Rikin oksidipäästöjen valvonta-alueiden mahdollinen laajentaminen EU:ssa koko Euroopan rannikolle ja sen vaikutukset

15-05-2012

Tämä lyhyt tiedote sisältää perusteellisen analyysin rikin oksidipäästöjen valvonta-alueista tehdyn poliittisen päätöksen vaikutuksista yleisesti sekä vaikutuksista, joita valvonta-alueiden laajentaminen kaikille EU:n rannikoiden merialueille aiheuttaisi. Tiedotteessa annetaan asiaa koskevat taustatiedot ja tutkimustulokset, joiden avulla pyritään edistämään parlamentissa käytävää keskustelua siitä, onko rikin oksidipäästöjen valvonta-alueita aiheellista laajentaa EU:n rannikkoalueilla. Sen lisäksi, että tiedotteella tuetaan politiikan kehitystä, se sisältää myös asiaa koskevia tietoja ja lukuja sekä ajantasaista tietoa muista tieteellisistä lausunnoista. Nämä perustuvat aiheesta tehdyn laajemman tutkimuksen havaintoihin.

Tämä lyhyt tiedote sisältää perusteellisen analyysin rikin oksidipäästöjen valvonta-alueista tehdyn poliittisen päätöksen vaikutuksista yleisesti sekä vaikutuksista, joita valvonta-alueiden laajentaminen kaikille EU:n rannikoiden merialueille aiheuttaisi. Tiedotteessa annetaan asiaa koskevat taustatiedot ja tutkimustulokset, joiden avulla pyritään edistämään parlamentissa käytävää keskustelua siitä, onko rikin oksidipäästöjen valvonta-alueita aiheellista laajentaa EU:n rannikkoalueilla. Sen lisäksi, että tiedotteella tuetaan politiikan kehitystä, se sisältää myös asiaa koskevia tietoja ja lukuja sekä ajantasaista tietoa muista tieteellisistä lausunnoista. Nämä perustuvat aiheesta tehdyn laajemman tutkimuksen havaintoihin.