TARKASTELUSSA: Harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevä koulutus – ratkaisu ongelmiin?

15-10-2014

Yritykset antavat suuren arvon työkokemukselle, joten sen puuttuminen on merkittävä este ensimmäistä työpaikkaa etsiville. Monet nuoret ovat noidankehässä: työpaikkaa ei saa ilman työkokemusta, eikä työkokemusta saa ilman työpaikkaa. Oppisopimuskoulutus on osoittautunut toimivaksi keinoksi edistää nuorten työllisyyttä. Se on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joiden vuoksi nuorisotyöttömyys on alhainen joissakin Euroopan maissa. Sekä tiedonannossaan "Koulutuksen uudelleenajattelu" että nuorisotyöttömyyttä koskevassa tiedonannossaan Euroopan komissio kehotti jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, joilla pyritään kehittämään maailman huipputasoa oleva ammatillinen koulutusjärjestelmä ammatillisen osaamisen laadun parantamiseksi sekä edistämään työssäoppimista, mukaan lukien korkealaatuiset harjoittelujaksot, oppisopimukset ja kaksiosaiset koulutusmallit. Myös Euroopan parlamentti julkaisi kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan (CULT) pyynnöstä tutkimuksen, jossa selvitettiin kaksiosaisen koulutusmallin vahvuuksia ja heikkouksia ja kartoitettiin tämäntyyppisen oppimisen käyttöönottoa ja/tai parantamista koskevan toimintapolitiikan kehitystä Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa.

Yritykset antavat suuren arvon työkokemukselle, joten sen puuttuminen on merkittävä este ensimmäistä työpaikkaa etsiville. Monet nuoret ovat noidankehässä: työpaikkaa ei saa ilman työkokemusta, eikä työkokemusta saa ilman työpaikkaa. Oppisopimuskoulutus on osoittautunut toimivaksi keinoksi edistää nuorten työllisyyttä. Se on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joiden vuoksi nuorisotyöttömyys on alhainen joissakin Euroopan maissa. Sekä tiedonannossaan "Koulutuksen uudelleenajattelu" että nuorisotyöttömyyttä koskevassa tiedonannossaan Euroopan komissio kehotti jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, joilla pyritään kehittämään maailman huipputasoa oleva ammatillinen koulutusjärjestelmä ammatillisen osaamisen laadun parantamiseksi sekä edistämään työssäoppimista, mukaan lukien korkealaatuiset harjoittelujaksot, oppisopimukset ja kaksiosaiset koulutusmallit. Myös Euroopan parlamentti julkaisi kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan (CULT) pyynnöstä tutkimuksen, jossa selvitettiin kaksiosaisen koulutusmallin vahvuuksia ja heikkouksia ja kartoitettiin tämäntyyppisen oppimisen käyttöönottoa ja/tai parantamista koskevan toimintapolitiikan kehitystä Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa.