Opettajien opettaminen: perusasteen opettajien koulutuksen tila ja tulevaisuudennäkymät Euroopassa

15-07-2014

Tutkimuksella tarjotaan Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle tietoa opettajien ammattitaidosta perusasteen kouluissa Euroopassa. Siinä arvioidaan yksittäisten opettajien ja opettajien kouluttajien näkökulmasta opettajien peruskoulutuksen, uran alkuvaiheessa annettavan tuen ja jatkuvan ammatillisen kehittymisen tilaa Euroopassa. Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin nämä opettajankoulutuksen jatkumon osat auttavat opettajia kohtaamaan luokkahuoneissa, kouluissa ja järjestelmän tasolla esiintyviä haasteita. Siinä myös arvioidaan alalla aiempien suositusten perusteella tehtyjä uudistuksia. Tutkimuksen lopuksi esitetään toimintapoliittisia suosituksia siitä, kuinka opetuksen laatua voidaan edelleen parantaa opettajankoulutuksen avulla.

Tutkimuksella tarjotaan Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle tietoa opettajien ammattitaidosta perusasteen kouluissa Euroopassa. Siinä arvioidaan yksittäisten opettajien ja opettajien kouluttajien näkökulmasta opettajien peruskoulutuksen, uran alkuvaiheessa annettavan tuen ja jatkuvan ammatillisen kehittymisen tilaa Euroopassa. Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin nämä opettajankoulutuksen jatkumon osat auttavat opettajia kohtaamaan luokkahuoneissa, kouluissa ja järjestelmän tasolla esiintyviä haasteita. Siinä myös arvioidaan alalla aiempien suositusten perusteella tehtyjä uudistuksia. Tutkimuksen lopuksi esitetään toimintapoliittisia suosituksia siitä, kuinka opetuksen laatua voidaan edelleen parantaa opettajankoulutuksen avulla.

Ulkopuolinen laatija

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)