Maanteiden tavaraliikenne: miksi EU:ssa toimivat rahtaajat valitsevat mieluummin kuorma-autot junien sijasta?

16-03-2015

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat EU:ssa toimivien rahtaajien liikennemuotoa koskeviin valintoihin, ja kerrotaan, miksi rahtaajat valitsevat usein maantieliikenteen rautateiden sijaan. Tutkimus perustuu analyyseihin tavaraliikenteen pitkän aikavälin kehityssuuntauksista, joissakin jäsenvaltioissa (Saksassa, Puolassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa) tehtyihin kansallisiin tapaustutkimuksiin sekä kyseisen alan toimijoiden haastatteluihin. Tutkimuksessa pyritään selvittämään tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat liikennemuodon valintaan tavaraliikenteessä. Viimeisessä luvussa annetaan suosituksia sellaisen tehokkaan strategian laatimiseksi, jolla voidaan kannustaa rautateiden käyttöön. Suosituksissa huomioidaan myös aiempia poliittisia toimia koskevat kokemukset.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat EU:ssa toimivien rahtaajien liikennemuotoa koskeviin valintoihin, ja kerrotaan, miksi rahtaajat valitsevat usein maantieliikenteen rautateiden sijaan. Tutkimus perustuu analyyseihin tavaraliikenteen pitkän aikavälin kehityssuuntauksista, joissakin jäsenvaltioissa (Saksassa, Puolassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa) tehtyihin kansallisiin tapaustutkimuksiin sekä kyseisen alan toimijoiden haastatteluihin. Tutkimuksessa pyritään selvittämään tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat liikennemuodon valintaan tavaraliikenteessä. Viimeisessä luvussa annetaan suosituksia sellaisen tehokkaan strategian laatimiseksi, jolla voidaan kannustaa rautateiden käyttöön. Suosituksissa huomioidaan myös aiempia poliittisia toimia koskevat kokemukset.

Ulkopuolinen laatija

Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Simon Ellis, Davide Ranghetti, Konrad Bablinski, Christoph Vollath and Carl Soutra