Eri liikennemuotojen osuus EU:n satamista lähtevästä ja niihin tulevasta tavaraliikenteestä

16-03-2015

Tässä tutkimuksessa selvitetään EU:n satamaliikenteen liikennemuotojakaumaa. Siinä kootaan yhteen tietoja satamaliikenteestä ja sen ominaispiirteistä ja analysoidaan eri liikennemuotoja, joita käytetään satamien ja tavaroiden lopullisten määräpaikkojen välisiin yhteyksiin, kuten jälleenlaivausta, lähimerenkulkua ja sisävesisatamia. Tutkimus tukee maantieliikenteestä vaihtoehtoisiin liikennemuotoihin toteutettavaa siirtymää koskevien poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen arviointia.

Tässä tutkimuksessa selvitetään EU:n satamaliikenteen liikennemuotojakaumaa. Siinä kootaan yhteen tietoja satamaliikenteestä ja sen ominaispiirteistä ja analysoidaan eri liikennemuotoja, joita käytetään satamien ja tavaroiden lopullisten määräpaikkojen välisiin yhteyksiin, kuten jälleenlaivausta, lähimerenkulkua ja sisävesisatamia. Tutkimus tukee maantieliikenteestä vaihtoehtoisiin liikennemuotoihin toteutettavaa siirtymää koskevien poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen arviointia.