Koheesiopolitiikan strateginen yhtenäisyys: ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–2020 vertailu

16-02-2015

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida koheesiopolitiikan strategisen yhtenäisyyden kehitystä ja toteutumista vuosina 2014–2020. Tutkimus perustuu asiakirjoja-aineiston analyysiin ja jäsenvaltioiden viranomaisten haastatteluihin. Tutkimuksessa todettiin, että edelliseen kauteen verrattuna on tapahtunut yleistä kehitystä, mutta esiin nousi myös joukko EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa esiintyviä haasteita Euroopan eri rakenne- ja investointirahastojen ja muun EU-politiikan strategisen yhtenäisyyden varmistamisessa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida koheesiopolitiikan strategisen yhtenäisyyden kehitystä ja toteutumista vuosina 2014–2020. Tutkimus perustuu asiakirjoja-aineiston analyysiin ja jäsenvaltioiden viranomaisten haastatteluihin. Tutkimuksessa todettiin, että edelliseen kauteen verrattuna on tapahtunut yleistä kehitystä, mutta esiin nousi myös joukko EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa esiintyviä haasteita Euroopan eri rakenne- ja investointirahastojen ja muun EU-politiikan strategisen yhtenäisyyden varmistamisessa.