Aikuiskoulutus ja avoimet oppimisresurssit

15-09-2015

Tutkimuksessa tarkastellaan avointen oppimisresurssien nykyistä käyttöä aikuiskoulutuksen alalla, arvioidaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja annetaan suosituksia poliittisiksi toimiksi Euroopan komission poliittiset puitteet huomioon ottaen. Se koostuu yli 12 jäsenvaltiota koskevasta uudesta tutkimuksesta, jossa hyödynnetään yhteenvetoa aiemmista tutkimuksista, joita ovat muun muassa avointen oppimisresurssien hyödyntämistä edistävässä POERUP-hankkeessa (Policies for OER Uptake) tehdyt tutkimukset sekä vuosina 2014–2015 Yhteiselle tutkimuskeskukselle tehty SharedOER-tutkimus, jota laajennettiin vielä kahdella äskettäisellä Yhteiselle tutkimuskeskukselle ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmalle tehdyllä tutkimuksella.

Tutkimuksessa tarkastellaan avointen oppimisresurssien nykyistä käyttöä aikuiskoulutuksen alalla, arvioidaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja annetaan suosituksia poliittisiksi toimiksi Euroopan komission poliittiset puitteet huomioon ottaen. Se koostuu yli 12 jäsenvaltiota koskevasta uudesta tutkimuksesta, jossa hyödynnetään yhteenvetoa aiemmista tutkimuksista, joita ovat muun muassa avointen oppimisresurssien hyödyntämistä edistävässä POERUP-hankkeessa (Policies for OER Uptake) tehdyt tutkimukset sekä vuosina 2014–2015 Yhteiselle tutkimuskeskukselle tehty SharedOER-tutkimus, jota laajennettiin vielä kahdella äskettäisellä Yhteiselle tutkimuskeskukselle ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmalle tehdyllä tutkimuksella.

Ulkopuolinen laatija

Paul Bacsich, with additional research from Giles Pepler, Sara Frank Bristow, Ebba Ossiannilsson, Alistair Creelman, Eva Szalma and Ilmars Slaidins (Sero Consulting Ltd, the UK)