Hae

Tulokset

Näytetään 10 / 5584 tulokset
Hakutuloksia näytetään enintään 500. Hakua voi tarkentaa.

The UK Withdrawal Negotiations raised awareness about the positive effects of European integration on regional development and cross-border cooperation in Ireland – and their vulnerability to Brexit. This At a glance note summarises the report explaining and evidencing the impact of Brexit – anticipated, actual and potential – in this unique case study. Its focus is on non-trade related matters, including administrative, environmental and cultural, particularly as managed at local and regional levels ...

In 2022, Europe has seen a sudden, huge influx of refugees fleeing the war in Ukraine. This At a glance note summarises study assessing the use of Cohesion Policy funds to finance actions to support those refugees in EU host countries. It pays particular attention to the Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE), and how the flexibility mechanisms it introduced have been taken up by the Managing Authorities of Cohesion Policy programmes. The study concludes with policy recommendations in view ...

The study focuses on the analysis of national legislation and best practices across the EU Member States that address health and safety requirements for the protection of mental health at work. The study reveals that efforts at EU and national level are currently insufficient to protect employees from psychosocial risks. EU-level legislation on work-related psychosocial risks is therefore needed to set the minimum health and safety requirements for mental health at work. This would compel Member ...

Välitön verotus: henkilö- ja yhtiöverotus

Faktatietoja EU:sta 30-05-2023

Euroopan unionin lainsäädännössä ei puututa suoraan välittömään verotukseen. Monissa direktiiveissä ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä kuitenkin vahvistetaan yhtiöverotusta ja yksityishenkilöiden verotusta koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä. Lisäksi on ryhdytty toimiin verovilpin ja kaksinkertaisen verotuksen torjumiseksi.

Kehityspolitiikan yleiskatsaus

Faktatietoja EU:sta 30-05-2023

Kehityspolitiikka on yksi Euroopan unionin ulkoisen toiminnan avainaloista. Sen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen, ja se on keskeisessä asemassa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman mukaisessa EU:n toiminnassa. Sen tavoitteita ovat kestävän kasvun edistäminen, ihmisoikeuksien ja demokratian puolustaminen, sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen, rauhan ja osallistavien yhteiskuntien edistäminen sekä ympäristö- ja ilmastohaasteisiin vastaaminen. EU toimii ...

Matkustajien oikeudet

Faktatietoja EU:sta 30-05-2023

Yhteisillä säännöillä taataan eri liikennemuotoja käyttäville matkustajille tietyt vähimmäisoikeudet ja apua, jos kuljetus peruutetaan tai se viivästyy merkittävästi. Erityisesti on pyritty suojelemaan eniten apua tarvitsevia matkustajia. Säännöillä on myös luotu korvausjärjestelyjä. Rautatie- ja maantieliikenteeseen sovelletaan kuitenkin edelleen monia poikkeuksia, ja matkustajien oikeuksiin liittyviä kiistoja ratkotaankin usein oikeudessa.

Energiatehokkuus

Faktatietoja EU:sta 30-05-2023

Energiankulutuksen ja -tuhlauksen vähentäminen on Euroopan unionille yhä tärkeämpi tavoite. Energiatehokkuustoimet tunnustetaan hyväksi keinoksi varmistaa kestävä energiahuolto, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä energian toimitusvarmuutta ja vähentää tuontikustannuksia sekä toisaalta lisätä eurooppalaista kilpailukykyä. Energiatehokkuutta koskeva EU:n lainsäädäntö on kehittynyt merkittävästi viimeisten 15 vuoden aikana. EU:n johtajat asettivat vuonna 2018 tavoitteeksi leikata unionin vuosittaista ...

Lentoliikenne: markkinasäännöt

Faktatietoja EU:sta 30-05-2023

Lentoliikenteen sisämarkkinoiden luominen 1990-luvun lopulla on muuttanut lentoliikennealaa perinpohjaisesti ja tukenut merkittävästi Euroopan lentoliikenteen vahvaa kasvua viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajan.

Pohjois-Irlannin PEACE PLUS -ohjelma

Faktatietoja EU:sta 30-05-2023

EU:n PEACE PLUS -ohjelman tavoitteena on tukea rauhaa ja sovintoa sekä edistää yhteiskunnallista, taloudellista ja alueellista vakautta ja yhteistyötä Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueella.

Rautatieliikenne

Faktatietoja EU:sta 30-05-2023

Unionin rautatieliikennepolitiikan päämääränä on yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen luominen. Alan avaaminen kilpailulle aloitettiin vuonna 2001, ja siitä on kymmenessä vuodessa annettu kolme lainsäädäntöpakettia ja yksi uudelleenlaadittu säädös. Neljäs lainsäädäntöpaketti, jolla yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue on määrä saattaa valmiiksi, hyväksyttiin huhtikuussa 2016 (tekninen osio) ja joulukuussa 2016 (markkinoita koskeva osio).