Hae

Tulokset

Näytetään 10 / 62 tulokset

Yhteisen kalastuspolitiikan taustat ja kehitys

Faktatietoja EU:sta 01-09-2017

Yhteinen kalastusp olitiikka määriteltiin ensimmäisen kerran Rooman sopimuksessa. Alun perin se kytkeytyi yhteiseen maatalouspolitiikkaan, mutta ajan myötä siitä on tullut yhä itsenäisempi. Kun kalastuspolitiikkaa uudistettiin vuonna 2002, päätavoitteena oli varmistaa kestävä kalastus ja taata kalastajien toimeentulo ja vakaat työpaikat. Lissabonin sopimuksella kalastuspolitiikkaan tehtiin useita muutoksia. Vuonna 2013 neuvosto ja parlamentti pääsivät sopimukseen uudesta kalastuspolitiikasta, jossa ...

Fisheries control and enforcement

Faktatietoja EU:sta 01-09-2017

Fisheries control and enforcement aims to ensure the correct application of regulations regarding fisheries and to impose compliance with these rules where necessary. In this respect, competences and responsibilities are shared among Member States, the Commission and the operators. Member States which do not comply with these rules can have infringement proceedings taken out against them.

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (YMJ) oli yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ensimmäinen osio. Sen toiminta-alaa pidettiin viimeaikaisessa kalastusalan kriisissä rajallisena sen interventiomekanismien luonteen ja niille osoitetun niukan rahoituksen vuoksi. Tämä johti kattavaan uudistukseen, jossa laadittiin YMJ:n ja koko YKP:n uusi perusta vuodesta 2014 lähtien. Tarkistetulla YMJ:llä parannetaan markkinavalvontaa, elintarvikkeiden turvallisuutta ja kuluttajille tiedottamista ...

Kansainväliset suhteet kalastuksen alalla

Faktatietoja EU:sta 01-09-2017

Euroopan unioni on tehnyt yli 20 kansainvälistä kalastussopimusta, joiden tarkoituksena on ollut edistää kestävän kalastuksen hallinnan oikeudellisia, ympäristöpoliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia edellytyksiä sekä varmistaa unionin pääsy maailman tärkeimmille kalastusalueille ja torjua laitonta kalastusta. Unioni tekee alalla kahdenvälisiä sopimuksia, esimerkiksi kestävää kalastusta koskevia kalastuskumppanuussopimuksia, tai monenvälisiä sopimuksia, kuten sopimuksia alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen ...

Euroopan unionin kalastusala lukuina

Faktatietoja EU:sta 01-09-2017

Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2014 (taulukko I), työllisyystilanne kalastusalalla, vesiviljelyalalla ja kalanjalostusalalla vuonna 2011 (taulukko II), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden hankintatase vuonna 2012 (taulukko III), kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kulutus vuonna 2012 (taulukko IV) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varojen jakautuminen 2014–2020 (taulukko  ...

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection ...

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.

Fisheries technical measures

Briefing 06-06-2016

The main strengths of the IA are its use of wide-ranging and apparently sound information from the external studies, meetings and consultations, as well as the cogent presentation of the stakeholder views and the results of the public consultation throughout the report. The IA appears to be well-illustrated by examples; however, they do not always facilitate a better understanding of the current issues due to their sometimes inconsistent and rather confusing presentation. The analysis of the various ...

This is the reference document of the Workshop on "The discard ban and its impact on the Maximum Sustainable Yield objective on fisheries" of 16th June 2016, organised by the Committee on Fisheries (COMPECH) and the Policy Department B (PECH Research) of the European Parliament. It is structured in three parts: 1. The discard ban and its impact on the MSY objective-The North Sea. 2. The discard ban and its impact on the MSY objective-The Atlantic Ocean: The Bay of Biscay case. 3. The discard ...