Hae

Tulokset

Näytetään 10 / 35 tulokset

At the first plenary session of March 2021, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in the year 2019, based on the Ombudsman's annual report presented on 4 May 2020. The report covers the final year of Emily O'Reilly's first mandate as Ombudsman before her re election for a second term in late December 2019.

The European Commission is the executive body of the European Union. Under the Treaties, its tasks are to 'promote the general interest of the Union', without prejudice to individual Member States, to 'ensure the application of the Treaties' and adopted measures, and to 'execute the budget'. It also holds a virtual monopoly on the right of legislative initiative, alone proposing nearly all EU legislation to the European Parliament and the Council of the EU. The College of Commissioners is currently ...

This study analyses the role, organisational structure, tasks and financial and human resources of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). ACER plays an important role in the development, integration and functioning of the electricity and gas systems and markets in the EU, and its responsibilities in these domains have since its establishment in 2011 substantially increased. Although its resources have also significantly grown, ACER is facing a structural budget shortage and had ...

This briefing provides an overview of the European Systemic Risk Board (ESRB), its’ main features, mandate and accountability. It also includes the overview of recent review of the ESRB mission, mandate and organisation as part of the review of European System of Financial Supervision.

The European Ombudsman is a body established to ensure that maladministration in the EU institutions is addressed and where possible remedied. From the establishment of the European Ombudsman, personalities and the open-ended character of the notion of maladministration have been relevant in shaping the activity of the office. Maladministration is widely accepted to be a sphere of inappropriate behaviour of the administration that goes beyond simple illegality. The particularity of the Ombudsman ...

In November 2017, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in 2016, based on the Ombudsman's annual report presented on 16 May 2017. The report covers the activities of the Ombudsman in the areas of transparency in decision-making of EU institutions and bodies, and on the principle of good administration.

Euroopan investointipankki

Faktatietoja EU:sta 01-11-2017

Euroopan investointipankki (EIP) antaa pitkäaikaista hankerahoitusta, takauksia ja neuvontaa unionin tavoitteiden edistämiseksi. Rahoitusta myönnetään niin unionissa kuin kolmansissa maissa toteutettaviin hankkeisiin. EIP:n osakkaita ovat EU:n jäsenvaltiot. EIP puolestaan on Euroopan investointirahaston (EIR) suurin osakas ja muodostaa sen kanssa EIP-ryhmän. Komission esittämän Euroopan investointiohjelman puitteissa EIP-ryhmä on osa laajempaa strategiaa, jonka tarkoituksena on pienentää nykyistä ...

Tilintarkastustuomioistuin

Faktatietoja EU:sta 01-10-2017

Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa Euroopan unionin talouden tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se osaltaan kehittää unionin varainhoitoa ja toimii sen kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

Euroopan unionin neuvosto

Faktatietoja EU:sta 01-04-2017

Neuvosto vastaa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa Euroopan unionin lainsäädännön hyväksymisestä asetusten ja direktiivien muodossa ja antaa lisäksi päätöksiä ja ei-sitovia suosituksia. Se tekee toimivaltaansa kuuluvien alojen päätökset hyväksyttävän säädöksen oikeusperustan mukaan joko yksinkertaisella enemmistöllä, määräenemmistöllä tai yksimielisesti.

Euroopan komissio

Faktatietoja EU:sta 01-04-2017

Euroopan unionin toimielimistä vain komissio saa tehdä lainsäädäntöaloitteita. Sillä on myös merkittävää toimeenpanovaltaa esimerkiksi kilpailua ja kansainvälistä kauppaa koskevan toimintapolitiikan aloilla. Komissio onkin unionin pääasiallinen toimeenpanoelin. Siihen kuuluu yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Komissio toimii unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien komiteoiden puheenjohtajana. Aiempi komiteamenettely on korvattu uusilla säädöstyypeillä eli täytäntöönpanosäädöksillä ja ...