9

tulos(ta)

Hakusana(t)
Julkaisutyyppi
Toimiala
Hakusana
Päivämäärä

Study presentation proceedings: The Impact of Unfair Commercial Practices on Competition in the EU Passenger Transport Sector, in particular Air Transport

09-12-2020

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific ...

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Study in focus: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

15-10-2020

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Mairead MCGUINNESS, Commissioner-designate - Financial services, financial stability and the Capital Markets Union

08-10-2020

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access ...

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access to finance, sustainable finance, FinTech strategy and cryptocurrencies, comprehensive approach to fighting money laundering and more resilience to extraterritorial sanctions.

Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

30-09-2020

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued ...

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued by jurisdictions in response to the FinTech developments. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

01-02-2018

Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) on monitasoinen järjestelmä, joka muodostuu mikro- ja makrotason vakauden valvonnasta vastaavista viranomaisista. Sen tavoitteena on varmistaa finanssivalvonnan johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionissa. Siihen kuuluvat Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), kolme Euroopan valvontaviranomaista (EPV, ESMA ja EIOPA) sekä kansalliset valvontaviranomaiset. Järjestelmää on kehitetty jatkuvasti, jotta voidaan ottaa huomioon sen toimintaympäristön muutokset ...

Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ) on monitasoinen järjestelmä, joka muodostuu mikro- ja makrotason vakauden valvonnasta vastaavista viranomaisista. Sen tavoitteena on varmistaa finanssivalvonnan johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionissa. Siihen kuuluvat Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), kolme Euroopan valvontaviranomaista (EPV, ESMA ja EIOPA) sekä kansalliset valvontaviranomaiset. Järjestelmää on kehitetty jatkuvasti, jotta voidaan ottaa huomioon sen toimintaympäristön muutokset, erityisesti pankkiunionin käyttöönotto, tavoite kehittää pääomamarkkinaunioni ja Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta.

Rahoituspalvelupolitiikka

01-02-2018

Rahoituspalvelut ovat olennainen tekijä EU:n pyrkimyksissä toteuttaa sisämarkkinat, joilla palvelut ja pääomat liikkuvat vapaasti. Markkinoiden yhdentyminen on tapahtunut vaiheittain: 1) kansallisten markkinoille pääsyn esteiden poistaminen (1957–1973), 2) kansallisten lakien ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen (1973–1983), 3) sisämarkkinoiden toteuttaminen (1983–1992), 4) yhteisen rahan alueen luominen ja kriisiä edeltävä aika (1999–2007) ja 5) maailmanlaajuinen rahoituskriisi ja kriisin jälkeiset ...

Rahoituspalvelut ovat olennainen tekijä EU:n pyrkimyksissä toteuttaa sisämarkkinat, joilla palvelut ja pääomat liikkuvat vapaasti. Markkinoiden yhdentyminen on tapahtunut vaiheittain: 1) kansallisten markkinoille pääsyn esteiden poistaminen (1957–1973), 2) kansallisten lakien ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen (1973–1983), 3) sisämarkkinoiden toteuttaminen (1983–1992), 4) yhteisen rahan alueen luominen ja kriisiä edeltävä aika (1999–2007) ja 5) maailmanlaajuinen rahoituskriisi ja kriisin jälkeiset uudistukset (vuodesta 2007 eteenpäin). Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta tuo uusia haasteita, joilla saattaa olla vaikutuksia rahoituspalvelualaan EU:ssa ja muualla.

Kilpailupolitiikka

01-02-2018

EU:n kilpailusääntöjen päätavoitteena on mahdollistaa unionin sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, sillä sisämarkkinat ovat keskeinen EU:n kansalaisten, yritysten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia edistävä tekijä. Sen vuoksi Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) sisältyy sääntöjä, joilla pyritään estämään kilpailun rajoittaminen ja vääristyminen sisämarkkinoilla. Sopimuksessa kielletään yritysten väliset kilpailua rajoittavat sopimukset ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ...

EU:n kilpailusääntöjen päätavoitteena on mahdollistaa unionin sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, sillä sisämarkkinat ovat keskeinen EU:n kansalaisten, yritysten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia edistävä tekijä. Sen vuoksi Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) sisältyy sääntöjä, joilla pyritään estämään kilpailun rajoittaminen ja vääristyminen sisämarkkinoilla. Sopimuksessa kielletään yritysten väliset kilpailua rajoittavat sopimukset ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, koska ne saattaisivat haitata jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Lisäksi komissio valvoo unioninlaajuisia yrityskeskittymiä ja yritysostoja ja voi kieltää ne, jos ne johtaisivat kilpailun merkittävään vähenemiseen. Valtiontuet yksittäisille yrityksille tai tuotteille ovat kiellettyjä, jos ne vääristävät kilpailua. Tietyissä tapauksissa niitä voidaan kuitenkin myöntää. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kilpailusäännöt koskevat myös julkisia yrityksiä, julkisia palveluja ja yleistä etua koskevia palveluja.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

Tulevat tapahtumat

15-03-2021
EPRS online Book Talk with Vivien Schmidt: Legitimacy and power in the EU
Muu tapahtuma -
EPRS
16-03-2021
EPRS online policy roundtable: New European Bauhaus
Muu tapahtuma -
EPRS
17-03-2021
Trade related aspects and implications of COVID-19
Kuulemistilaisuus -
INTA

Kumppanit