10

tulos(ta)

Hakusana(t)
Julkaisutyyppi
Toimiala
Hakusana
Päivämäärä

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Resurssitehokkuus ja kiertotalous

01-04-2018

Luonnonvarojen epäasianmukainen käyttö on johtanut ympäristön huomattavaan pilaantumiseen, ympäristön tilan heikkenemiseen ja luonnonvarojen köyhtymiseen. Unioni on harjoittanut jo pitkään jätepolitiikkaa, ja siinä on perinteisesti keskitytty ympäristön kannalta kestävämpään jätehuoltoon. Tämä kehityssuunta on tarkoitus kääntää etenemissuunnitelmalla kohti resurssitehokasta Eurooppaa ja kiertotalouspaketilla ja tehdä unionin taloudesta kestävä vuoteen 2050 mennessä. Äskettäin hyväksytyn kiertotalouspaketin ...

Luonnonvarojen epäasianmukainen käyttö on johtanut ympäristön huomattavaan pilaantumiseen, ympäristön tilan heikkenemiseen ja luonnonvarojen köyhtymiseen. Unioni on harjoittanut jo pitkään jätepolitiikkaa, ja siinä on perinteisesti keskitytty ympäristön kannalta kestävämpään jätehuoltoon. Tämä kehityssuunta on tarkoitus kääntää etenemissuunnitelmalla kohti resurssitehokasta Eurooppaa ja kiertotalouspaketilla ja tehdä unionin taloudesta kestävä vuoteen 2050 mennessä. Äskettäin hyväksytyn kiertotalouspaketin neljässä uudessa jätedirektiivissä esitetään uusia jätehuoltotavoitteita, jotka koskevat jätteen syntymisen ehkäisyä, jätteen uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja kaatopaikkoja.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Kemikaalit ja torjunta-aineet

01-02-2018

EU:n kemikaali- ja torjunta-ainelainsäädännön tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä välttää kaupan esteet. Lainsäädäntö koostuu tiettyjen kemikaaliluokkien markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista säännöistä, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista yhdenmukaistetuista rajoituksista sekä suuronnettomuuksia ja vaarallisten aineiden vientiä koskevista säännöistä. Torjunta-aineilla tarkoitetaan aineita, joita käytetään ...

EU:n kemikaali- ja torjunta-ainelainsäädännön tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä välttää kaupan esteet. Lainsäädäntö koostuu tiettyjen kemikaaliluokkien markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista säännöistä, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskevista yhdenmukaistetuista rajoituksista sekä suuronnettomuuksia ja vaarallisten aineiden vientiä koskevista säännöistä. Torjunta-aineilla tarkoitetaan aineita, joita käytetään haitallisina pidettyjen organismien hävittämiseen ja torjumiseen. Niihin kuuluu sekä biosidivalmisteita että kasvinsuojeluaineita. EU:n suurin saavutus on REACH-asetus, jossa säädetään vaarallisten aineiden rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista.

Biologinen monimuotoisuus, maankäyttö ja metsätalous

01-02-2018

Vuoden 1992 YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi oli tärkeä virstanpylväs biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja luonnonsuojelun edistämisessä, koska siellä hyväksyttiin biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. Unioni on ollut kansainvälisesti merkittävässä asemassa etsittäessä ratkaisuja biologisen monimuotoisuuden häviämiseen, ilmastonmuutokseen ja trooppisten sademetsien tuhoutumiseen. Euroopan unioni sitoutui vuonna 2011 pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden häviämisen ja ekosysteemipalvelujen ...

Vuoden 1992 YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi oli tärkeä virstanpylväs biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja luonnonsuojelun edistämisessä, koska siellä hyväksyttiin biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus. Unioni on ollut kansainvälisesti merkittävässä asemassa etsittäessä ratkaisuja biologisen monimuotoisuuden häviämiseen, ilmastonmuutokseen ja trooppisten sademetsien tuhoutumiseen. Euroopan unioni sitoutui vuonna 2011 pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden häviämisen ja ekosysteemipalvelujen heikentymisen unionissa vuoteen 2020 mennessä. Muut luontodirektiivin ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-sopimus) tavoitteet ovat vielä saavuttamatta. Joulukuussa 2015 tehdyn globaalin Pariisin ilmastosopimuksen, jolla pyritään lievittämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia, ja sen täytäntöön panemiseksi annetun EU:n lainsäädännön odotetaan vaikuttavan myönteisesti biologisen monimuotoisuuden ja metsien säilyttämiseen tulevina vuosikymmeninä. Vuodesta 1992 alkaen Life-ohjelma on ollut tärkein rahoitusväline unionin biologisen monimuotoisuuden ja metsien säilyttämisessä.

Ilmastonmuutoksen torjuminen

01-02-2018

Euroopan unioni on yksi eniten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen panostavista suurista talouksista. Vuoteen 2018 mennessä se oli vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään 23 prosentilla vuoden 1990 tasosta, ja se on sitoutunut vähentämään päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Joulukuussa 2019 komissio esitteli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja ehdottaa nyt erilaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on Pariisin sopimuksen mukaisesti nostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevia ...

Euroopan unioni on yksi eniten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen panostavista suurista talouksista. Vuoteen 2018 mennessä se oli vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään 23 prosentilla vuoden 1990 tasosta, ja se on sitoutunut vähentämään päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Joulukuussa 2019 komissio esitteli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja ehdottaa nyt erilaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on Pariisin sopimuksen mukaisesti nostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevia EU:n vuoden 2030 tavoitteita ja tehdä taloudesta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Jotta EU etenisi tasapainoisesti kohti hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä, komissio ehdotti syyskuussa 2020, että kasvihuonekaasupäästöjen vuotta 2030 koskeva vähentämistavoite nostetaan 55 prosenttiin vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Kestävä kulutus ja tuotanto

01-11-2017

Kestävä kasvu on yksi Euroopan unionin päätavoitteista. Koska maailman luonnonvarat ovat rajalliset, tuottajien ja kuluttajien ohjenuorana on oltava ”vähemmällä enemmän”. Jotta tähän haasteeseen voitaisiin vastata aikana, jota leimaa nopea ilmastonmuutos ja kasvava energiankysyntä, Euroopan unioni on laatinut monenlaisia toimia ja aloitteita, joilla edistetään kestävää kulutusta ja tuotantoa. Niillä on määrä parantaa tuotteiden ympäristötehokkuutta koko elinkaaren ajan, lisätä parempien tuotteiden ...

Kestävä kasvu on yksi Euroopan unionin päätavoitteista. Koska maailman luonnonvarat ovat rajalliset, tuottajien ja kuluttajien ohjenuorana on oltava ”vähemmällä enemmän”. Jotta tähän haasteeseen voitaisiin vastata aikana, jota leimaa nopea ilmastonmuutos ja kasvava energiankysyntä, Euroopan unioni on laatinut monenlaisia toimia ja aloitteita, joilla edistetään kestävää kulutusta ja tuotantoa. Niillä on määrä parantaa tuotteiden ympäristötehokkuutta koko elinkaaren ajan, lisätä parempien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kysyntää ja auttaa kuluttajia tekemään harkittuja valintoja.

Tulevat tapahtumat

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Kuulemistilaisuus -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Kuulemistilaisuus -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Kuulemistilaisuus -
FISC

Kumppanit