Sivustolle kerätyt linkit auttavat ymmärtämään EU:n ainoan suoraan vaaleilla valitun toimielimen sisäisiä toimintatapoja
 • Jäsenten tutkimuspalvelu

  x

  Jäsenten tutkimuspalvelu


  Jäsenten tutkimuspalvelu tarjoaa tilauksesta laadittuja katsauksia jäsenille samoin kuin tutkimuksia tärkeistä EU:n toimintalinjoista, muista kysymyksistä ja lainsäädännöstä. Se on osa Euroopan parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoa (EPRS).

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Vaikutustenarviointi

  x

  Vaikutustenarviointi


  Vaikutustenarvioinnin osastolla yksilöidään ehdotetun lainsäädännön ennakoitavissa olevat taloudelliset, sosiaaliset, ympäristölliset ja muut vaikutukset. Osasto kuuluu Euroopan parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon (EPRS).

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Politiikkayksiköt

  x

  Politiikkayksiköt


  Viisi politiikkayksikköä tarjoavat valiokunnille ja muille parlamentin elimille niiden pyynnöstä parlamentin sisäistä ja ulkopuolista riippumatonta korkean tason asiantuntija-apua, analysointia ja toimintapolitiikkaan liittyvää neuvontaa. Politiikkayksiköt ovat tiiviisti mukana valiokuntien työssä ja tukevat sitä, kun valiokunnat laativat EU:n toimia koskevaa lainsäädäntöä ja harjoittavat niiden demokraattista valvontaa.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Tulevaisuuden ennakoinnin tutkimusyksikkö (STOA)

  x

  Tulevaisuuden ennakoinnin tutkimusyksikkö (STOA)


  Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun alaisuuteen kuuluva tulevaisuuden ennakoinnin tutkimusyksikkö (STOA) tekee tutkimustyötä ja tarjoaa strategista neuvontaa tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arvioinnissa ja tulevaisuuden ennakoinnissa. Se toteuttaa tutkimuksia ja järjestää tilaisuuksia STOA-paneelin ohjeistuksen mukaisesti.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Talouden hallinta

  x

  Talouden hallinta


  Talouden hallinnan tukiyksikkö tarjoaa jäsenille tietoa talouden hallintaa ja ohjausta koskevien välineiden täytäntöönpanosta sekä pankkivalvonnasta unionissa, etenkin euroalueella.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • Euroopan parlamentin Eurobarometri

  x

  Euroopan parlamentin Eurobarometri


  Euroopan parlamentti teettää säännöllisesti tutkimuksia jäsenvaltioissa vallitsevasta yleisestä mielipiteestä. Tällä seurannalla se hankkii tietoa kansalaisten näkemyksistä ja odotuksista, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin toimintaa.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Euroopan tason lisäarvo

  x

  Euroopan tason lisäarvo


  Euroopan tason lisäarvoyksikön tutkimuksissa yksilöidään tarve unionin tason toimiin analysoimalla unionin tulevan toiminnan potentiaalisia hyötyjä. Yksikkö on osa Euroopan parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoa (EPRS).

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Lainsäädäntötyön seurantatietokanta

Tietokannassa voi seurata unionin päätöksentekomenettelyjä vaihe vaiheelta ja selvittää, mitä on jo tehty ja mitä tapahtuu seuraavaksi.

Asiakirjarekisteri

Rekisteriin on koottu kaikki parlamentin 3. joulukuuta 2001 jälkeen laatimat tai vastaanottamat viralliset asiakirjat. Hakuja voi tehdä hakusanan, laatijan, päivämäärän, viitenumeron tai asiakirjatyypin perusteella.

EPRS-blogi

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) blogi mahdollistaa suoran yhteydenoton ammattilaisiin, jotka avustavat tiedonhaussa ja lainvalmistelutyössä.

ESPAS

ESPAS on ainutlaatuinen toimielinten välinen hanke, jossa keskitytään ennakoivaan suunnitteluun ja EU:n toimien lisäämiseen tällä ratkaisevan tärkeällä alalla.

ORBIS - Ennakoivien tutkimusten keskittymä

Vieraile maailman suurimmassa prospektiivisten tutkimusten kirjastossa. Ota selvää pitkän aikavälin suuntauksista, jotka tulevat muovaamaan yhteiskuntaa. Tutustu ja perehdy mitä erilaisimpiin sinua ja muuta maailmaa koskettaviin aiheisiin.

URBIS - Täytäntöönpanoa koskevien tutkimusten keskittymä

Kaikki kansallisilta parlamenteilta, alueilta, kaupungeilta ja työmarkkinaosapuolilta saatu komission työohjelmaan liittyvä sisältö.

Faktatietoja Euroopan unionista

Faktatietoja Euroopan unionista -julkaisussa käsitellään tiiviisti mutta perusteellisesti Euroopan yhdentymistä ja Euroopan parlamentin roolia tässä kehityksessä. Faktatietoja päivitetään säännöllisesti, ja ne ovat saatavilla Think Tank -sivustolla sekä Faktatietoja Euroopan unionista -sivustolla.

EU Bookshop

Kaikki EU:n toimielinten julkaisut ovat saatavilla EU Bookshopissa, joka on verkossa toimiva kirjakauppa, kirjasto ja arkisto.