Parlaimint na hEorpa: eagar agus oibríocht

01-02-2018

Tá eagar agus oibríocht Pharlaimint na hEorpa á rialú ag a Rialacha Nós Imeachta. Is iad na comhlachtaí polaitiúla, coistí, toscaireachtaí agus grúpaí polaitiúla a threoraíonn gníomhaíochtaí na Parlaiminte.

Tá eagar agus oibríocht Pharlaimint na hEorpa á rialú ag a Rialacha Nós Imeachta. Is iad na comhlachtaí polaitiúla, coistí, toscaireachtaí agus grúpaí polaitiúla a threoraíonn gníomhaíochtaí na Parlaiminte.