Comhairle an Aontais Eorpaigh

01-10-2017

Mar aon le Parlaimint na hEorpa, is í an Chomhairle an institiúid a ghlacann reachtaíocht AE trí rialacháin agus treoracha agus ullmhaíonn sí cinntí agus moltaí neamhcheangailteacha. Maidir leis na réimsí inniúlachta atá aici, glacann sí a cinntí trí thromlach simplí, trí thromlach cáilithe nó ar bhonn aontoilíochta, ag brath ar bhunús dlí an ghnímh a éilíonn formheas ón gComhairle.

Mar aon le Parlaimint na hEorpa, is í an Chomhairle an institiúid a ghlacann reachtaíocht AE trí rialacháin agus treoracha agus ullmhaíonn sí cinntí agus moltaí neamhcheangailteacha. Maidir leis na réimsí inniúlachta atá aici, glacann sí a cinntí trí thromlach simplí, trí thromlach cáilithe nó ar bhonn aontoilíochta, ag brath ar bhunús dlí an ghnímh a éilíonn formheas ón gComhairle.