Ioncam an Aontais

01-02-2018

Tá buiséad AE ar fad nach mór (99%) á mhaoiniú ó acmhainní dílse. Ní mór don ioncam bliantúil an caiteachas bliantúil a chumhdach go hiomlán. Cinneann an Chomhairle an córas acmhainní dílse d’aontoil, ag féachaint don tuairim ó Pharlaimint na hEorpa, agus is gá do na Ballstáit é a dhaingniú.

Tá buiséad AE ar fad nach mór (99%) á mhaoiniú ó acmhainní dílse. Ní mór don ioncam bliantúil an caiteachas bliantúil a chumhdach go hiomlán. Cinneann an Chomhairle an córas acmhainní dílse d’aontoil, ag féachaint don tuairim ó Pharlaimint na hEorpa, agus is gá do na Ballstáit é a dhaingniú.