Beartas tomhaltóirí: prionsabail agus ionstraimí

01-11-2017

Le beartas éifeachtach cosanta tomhaltóirí, áirithítear gur féidir leis an margadh aonair feidhmiú go cuí agus go héifeachtúil[1]. Tá sé mar aidhm leis cearta tomhaltóirí vis-à-vis ceannaithe a ráthú agus cosaint fheabhsaithe a chur ar fáil do thomhaltóirí leochaileacha[2].Le rialacha cosanta tomhaltóirí, is féidir torthaí margaidh a fheabhsú don gheilleagar ina iomláine. Fágann siad gur cothroime na margaí agus, de bharr cháilíocht fheabhsaithe na faisnéise a chuirtear ar fáil do thomhaltóirí, féadann torthaí margaidh shóisialta níos glaise agus níos mó a bheith mar thoradh orthu. Is príomhspriocanna bheartas AE anois iad tomhaltóirí a chumhachtú agus a sábháilteacht agus a leasanna eacnamaíocha a chosaint go héifeachtach.

Le beartas éifeachtach cosanta tomhaltóirí, áirithítear gur féidir leis an margadh aonair feidhmiú go cuí agus go héifeachtúil[1]. Tá sé mar aidhm leis cearta tomhaltóirí vis-à-vis ceannaithe a ráthú agus cosaint fheabhsaithe a chur ar fáil do thomhaltóirí leochaileacha[2].Le rialacha cosanta tomhaltóirí, is féidir torthaí margaidh a fheabhsú don gheilleagar ina iomláine. Fágann siad gur cothroime na margaí agus, de bharr cháilíocht fheabhsaithe na faisnéise a chuirtear ar fáil do thomhaltóirí, féadann torthaí margaidh shóisialta níos glaise agus níos mó a bheith mar thoradh orthu. Is príomhspriocanna bheartas AE anois iad tomhaltóirí a chumhachtú agus a sábháilteacht agus a leasanna eacnamaíocha a chosaint go héifeachtach.