Beartas tomhaltóirí: prionsabail agus ionstraimí

01-11-2017

Le beartas éifeachtach cosanta tomhaltóirí, áirithítear gur féidir leis an margadh aonair feidhmiú go cuí agus go héifeachtúil[1]. Tá sé mar aidhm leis cearta tomhaltóirí vis-à-vis ceannaithe a ráthú agus cosaint fheabhsaithe a chur ar fáil do thomhaltóirí leochaileacha[2]. Léiríodh leis an ngéarchéim airgeadais go bhfuil sé d’acmhainn ag rialacha cosanta tomhaltóirí na margaí a dhéanamh níos cothromaí agus caílíocht an iomaíochais a fheabhsú. Is príomhspriocanna bheartas AE anois iad tomhaltóirí a chumhachtú agus a sábháilteacht agus a leasanna eacnamaíocha a chosaint go héifeachtach.

Le beartas éifeachtach cosanta tomhaltóirí, áirithítear gur féidir leis an margadh aonair feidhmiú go cuí agus go héifeachtúil[1]. Tá sé mar aidhm leis cearta tomhaltóirí vis-à-vis ceannaithe a ráthú agus cosaint fheabhsaithe a chur ar fáil do thomhaltóirí leochaileacha[2]. Léiríodh leis an ngéarchéim airgeadais go bhfuil sé d’acmhainn ag rialacha cosanta tomhaltóirí na margaí a dhéanamh níos cothromaí agus caílíocht an iomaíochais a fheabhsú. Is príomhspriocanna bheartas AE anois iad tomhaltóirí a chumhachtú agus a sábháilteacht agus a leasanna eacnamaíocha a chosaint go héifeachtach.