Cógais agus Feistí Leighis

01-02-2018

Tá cógais agus feistí leighis faoi réir rialacha an mhargaidh aonair agus tá tionchar díreach acu ar shláinte daoine. Tá creat dlíthiúil daingean i bhfeidhm chun an tsláinte phoiblí a chosaint agus chun sábháilteacht na dtáirgí sin a ráthú. Cumhdaíonn sé an timthriall iomlán, ó thrialacha agus tástálacha, go húdarú don chur ar an margadh, go faireachas agus aistarraingt. I measc na saincheisteanna tábhachtacha a ndéileálann AE leo sa réimse sin tá rochtain ar chógais inacmhainne, frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha a chomhrac, iompraíocht eiticiúil i dtrialacha cliniciúla, agus dreasachtaí chun tabhairt faoi thaighde agus forbairt. Chun cos a choinneáil le dul chun cinn eolaíoch agus teicneolaíoch agus chun freagairt do bhagairtí sláinte atá ag teacht chun cinn, bíonn bearta reachtacha agus beartais faoi réir meastóireacht rialta agus iarchúram rialta.

Tá cógais agus feistí leighis faoi réir rialacha an mhargaidh aonair agus tá tionchar díreach acu ar shláinte daoine. Tá creat dlíthiúil daingean i bhfeidhm chun an tsláinte phoiblí a chosaint agus chun sábháilteacht na dtáirgí sin a ráthú. Cumhdaíonn sé an timthriall iomlán, ó thrialacha agus tástálacha, go húdarú don chur ar an margadh, go faireachas agus aistarraingt. I measc na saincheisteanna tábhachtacha a ndéileálann AE leo sa réimse sin tá rochtain ar chógais inacmhainne, frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha a chomhrac, iompraíocht eiticiúil i dtrialacha cliniciúla, agus dreasachtaí chun tabhairt faoi thaighde agus forbairt. Chun cos a choinneáil le dul chun cinn eolaíoch agus teicneolaíoch agus chun freagairt do bhagairtí sláinte atá ag teacht chun cinn, bíonn bearta reachtacha agus beartais faoi réir meastóireacht rialta agus iarchúram rialta.