An dara colún de CBT: beartas forbartha tuaithe

01-04-2018

Mar dhara colún den chomhbheartas talmhaíochta (CBT), tá beartas forbartha tuaithe an Aontais ceaptha chun tacú le limistéir thuaithe an Aontais agus chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin eacnamaíocha, chomhshaoil agus shochaíocha an 21ú haois. Le leibhéal solúbthachta níos airde (i gcomparáid leis an gcéad cholún), cuirtear ar chumas údaráis réigiúnacha, náisiúnta agus áitiúla a gcláir forbartha tuaithe seacht-mbliana a leagan amach bunaithe ar ‘roghchlár de bhearta’ Eorpach. I gcomparáid leis an gcéad cholún, atá maoinithe go hiomlán ag AE, tá cláir an dara colún cómhaoinithe ag cistí an Aontais agus ag cistí réigiúnacha nó náisiúnta.

Mar dhara colún den chomhbheartas talmhaíochta (CBT), tá beartas forbartha tuaithe an Aontais ceaptha chun tacú le limistéir thuaithe an Aontais agus chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin eacnamaíocha, chomhshaoil agus shochaíocha an 21ú haois. Le leibhéal solúbthachta níos airde (i gcomparáid leis an gcéad cholún), cuirtear ar chumas údaráis réigiúnacha, náisiúnta agus áitiúla a gcláir forbartha tuaithe seacht-mbliana a leagan amach bunaithe ar ‘roghchlár de bhearta’ Eorpach. I gcomparáid leis an gcéad cholún, atá maoinithe go hiomlán ag AE, tá cláir an dara colún cómhaoinithe ag cistí an Aontais agus ag cistí réigiúnacha nó náisiúnta.