Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Talmhaíocht

01-04-2018

Tagann na córais náisiúnta tacaíochta don talmhaíocht faoi chreat an chomhaontaithe faoin talmhaíocht a caibidlíodh faoi chuimsiú Bhabhta Uragua (1986-1994), agus a tháinig i bhfeidhm in 1995. Is é sprioc fhadtéarmach an chomhaontaithe sin ná córas trádála talmhaíochta atá cothrom agus margadh-dhírithe a bhunú chun tús a chur le próiseas athchóirithe trí ghealltanais a chaibidliú maidir le tacaíocht agus cosaint, agus trí rialacha agus smacht a bheidh níos láidre agus níos éifeachtaí ó thaobh cúrsaí oibriúcháin de a bhunú. Dá bhrí sin, is cás speisialta í an talmhaíocht ar an ábhar go bhfuil a comhaontú féin ag an earnáil, ar comhaontú é a bhfuil tosaíocht ag a forálacha.

Tagann na córais náisiúnta tacaíochta don talmhaíocht faoi chreat an chomhaontaithe faoin talmhaíocht a caibidlíodh faoi chuimsiú Bhabhta Uragua (1986-1994), agus a tháinig i bhfeidhm in 1995. Is é sprioc fhadtéarmach an chomhaontaithe sin ná córas trádála talmhaíochta atá cothrom agus margadh-dhírithe a bhunú chun tús a chur le próiseas athchóirithe trí ghealltanais a chaibidliú maidir le tacaíocht agus cosaint, agus trí rialacha agus smacht a bheidh níos láidre agus níos éifeachtaí ó thaobh cúrsaí oibriúcháin de a bhunú. Dá bhrí sin, is cás speisialta í an talmhaíocht ar an ábhar go bhfuil a comhaontú féin ag an earnáil, ar comhaontú é a bhfuil tosaíocht ag a forálacha.