Ionsar Comhbheartas Talmhaíochta don tréimhse iar-2020

01-04-2018

An athchóiriú mór ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) in 2013, tháinig sé i bhfeidhm in 2015. Ghabh na hinstitiúidí Eorpacha orthu go nglacfaidís athchóiriú nua, agus Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 á chur san áireamh acu, roimh dheireadh na tréimhse reatha (2020).

An athchóiriú mór ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) in 2013, tháinig sé i bhfeidhm in 2015. Ghabh na hinstitiúidí Eorpacha orthu go nglacfaidís athchóiriú nua, agus Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 á chur san áireamh acu, roimh dheireadh na tréimhse reatha (2020).