An Comhbheartas Talmhaíochta i bhfigiúirí

01-04-2018

Sna táblaí thíos, léirítear sonraí staidrimh bunúsacha i roinnt réimsí a bhaineann leis an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT), eadhon: tionscal na talmhaíochta agus tionscal an bhia sna Ballstáit (Tábla II), ceisteanna comhshaoil a chomhtháthú i CBT (Tábla III), earnáil na foraoiseachta (Tábla IV), cistiú agus caiteachas CBT (Táblaí I agus V) agus trádáil i dtáirgí talmhaíochta agus bia (Tábla VI).

Sna táblaí thíos, léirítear sonraí staidrimh bunúsacha i roinnt réimsí a bhaineann leis an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT), eadhon: tionscal na talmhaíochta agus tionscal an bhia sna Ballstáit (Tábla II), ceisteanna comhshaoil a chomhtháthú i CBT (Tábla III), earnáil na foraoiseachta (Tábla IV), cistiú agus caiteachas CBT (Táblaí I agus V) agus trádáil i dtáirgí talmhaíochta agus bia (Tábla VI).