Táirgeadh dobharshaothraithe san Aontas Eorpach

01-01-2018

Tá táirgeadh dobharshaothraithe san Aontas Eorpach fós réasúnta marbhánta i gcomparáid leis an méadú atá ar rátaí táirgeachta bia mara feirmshaothraithe, a dhéantar ar an leibhéal domhanda. Le 20 bliain anuas, tá iarracht á déanamh ag an gCoimisiún acmhainneacht táirgeachta in AE a fhorbairt, trí dhoiciméid éagsúla straitéise agus treorach a sheoladh, agus cuireadh an Chomhairle Chomhairleach um Dhobharshaothrú ar bun (AAC) in 2016. Tá an comhlacht sin comhdhéanta d’ionadaithe ón tionscal agus eagraíochtaí geallsealbhóra ábhartha eile agus tugann siad comhairle do na hinstitiúidí Eorpacha agus do na Ballstáit.

Tá táirgeadh dobharshaothraithe san Aontas Eorpach fós réasúnta marbhánta i gcomparáid leis an méadú atá ar rátaí táirgeachta bia mara feirmshaothraithe, a dhéantar ar an leibhéal domhanda. Le 20 bliain anuas, tá iarracht á déanamh ag an gCoimisiún acmhainneacht táirgeachta in AE a fhorbairt, trí dhoiciméid éagsúla straitéise agus treorach a sheoladh, agus cuireadh an Chomhairle Chomhairleach um Dhobharshaothrú ar bun (AAC) in 2016. Tá an comhlacht sin comhdhéanta d’ionadaithe ón tionscal agus eagraíochtaí geallsealbhóra ábhartha eile agus tugann siad comhairle do na hinstitiúidí Eorpacha agus do na Ballstáit.