Iascaigh Eorpacha i bhfigiúirí

01-01-2018

Sna táblaí thíos, léirítear sonraí staidrimh bunúsacha i roinnt réimsí a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh (CBI), eadhon: cabhlaigh iascaigh na mBallstát in 2020 (Tábla I), an staid fostaíochta sna hearnálacha iascaigh (2017), dobharshaothraithe (2016), agus próiseála éisc (2017) (Tábla II), an táirgeadh, allmhairiú agus onnmhairiú táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe in 2017 (Tábla III), tomhaltas dealraitheach táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe in 2017 (Tábla IV), agus leithdháiltí achmhainní an Chiste Eorpaigh Mhuirí agus Iascaigh ó 2014 go 2020 (Tábla V).

Sna táblaí thíos, léirítear sonraí staidrimh bunúsacha i roinnt réimsí a bhaineann leis an gComhbheartas Iascaigh (CBI), eadhon: cabhlaigh iascaigh na mBallstát in 2020 (Tábla I), an staid fostaíochta sna hearnálacha iascaigh (2017), dobharshaothraithe (2016), agus próiseála éisc (2017) (Tábla II), an táirgeadh, allmhairiú agus onnmhairiú táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe in 2017 (Tábla III), tomhaltas dealraitheach táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe in 2017 (Tábla IV), agus leithdháiltí achmhainní an Chiste Eorpaigh Mhuirí agus Iascaigh ó 2014 go 2020 (Tábla V).