Suirbhé ginearálta ar an mbeartas forbraíochta

01-01-2018

Tá an beartas forbraíochta i gcroílár bheartais sheachtracha an Aontais Eorpaigh. Tá sé mar aidhm leis deireadh a chur leis an mbochtaineacht, an fás inbhuanaithe a chothú, cearta an duine agus an daonlathas a chosaint, comhionannas inscne a chur chun cinn, agus dul i ngleic le dúshláin chomhshaoil agus aeráide. Bíonn AE ag obair ar an leibhéal domhanda agus is é an deontóir cabhrach forbartha is mó ar domhan é. Tá an comhar le Ballstáit AE agus an t-ailíniú le Clár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe tábhachtach le go gcuirfear cabhair ar fáil go héifeachtúil.

Tá an beartas forbraíochta i gcroílár bheartais sheachtracha an Aontais Eorpaigh. Tá sé mar aidhm leis deireadh a chur leis an mbochtaineacht, an fás inbhuanaithe a chothú, cearta an duine agus an daonlathas a chosaint, comhionannas inscne a chur chun cinn, agus dul i ngleic le dúshláin chomhshaoil agus aeráide. Bíonn AE ag obair ar an leibhéal domhanda agus is é an deontóir cabhrach forbartha is mó ar domhan é. Tá an comhar le Ballstáit AE agus an t-ailíniú le Clár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe tábhachtach le go gcuirfear cabhair ar fáil go héifeachtúil.