An daonlathas a chur chun cinn agus breathnóireacht toghchán

01-05-2018

Is tosaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh an daonlathas a chur chun cinn ar fud na cruinne. Is é an daonlathas an t-aon chóras rialaithe go fóill inar féidir le daoine a gcearta daonna a fheidhmiú ina n-iomláine, agus is gné chinntitheach é ó thaobh na forbartha agus cobhsaíocht fhadtéarmach de. Agus í ar an aon institiúid de chuid AE a thoghtar go díreach, tá tiomantas ar leith ag Parlaimint na hEorpa do chur chun cinn an daonlathais.

Is tosaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh an daonlathas a chur chun cinn ar fud na cruinne. Is é an daonlathas an t-aon chóras rialaithe go fóill inar féidir le daoine a gcearta daonna a fheidhmiú ina n-iomláine, agus is gné chinntitheach é ó thaobh na forbartha agus cobhsaíocht fhadtéarmach de. Agus í ar an aon institiúid de chuid AE a thoghtar go díreach, tá tiomantas ar leith ag Parlaimint na hEorpa do chur chun cinn an daonlathais.