An Áise Theas

01-01-2018

Agus í ar an mór-roinn is mó ar domhan agus an ceann ina bhfuil an daonra is mó, tá an-tábhacht gheostraitéiseach ag an Áise don Aontas. Tá an tAontas ag cruthú naisc níos dlúithe le tíortha san Áise Theas mar ghníomhaí láidir eacnamaíoch agus mar dheontóir mór forbraíochta agus cabhrach. Tá AE ag obair chun forbairt institiúidí, daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú, agus tá ábhair imní slándála aige sa réigiún freisin, go háirithe na coimhlintí sa Chaismír agus san Afganastáin. Tá faireachán á dhéanamh ag Parlaimint na hEorpa ar an staid san Áise Theas agus tacaíonn sí le cúnamh AE chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim COVID-19 agus ar an tionchar atá aici ar an réigiún, le tacaíocht spriocdhírithe do na grúpaí daonra is leochailí.

Agus í ar an mór-roinn is mó ar domhan agus an ceann ina bhfuil an daonra is mó, tá an-tábhacht gheostraitéiseach ag an Áise don Aontas. Tá an tAontas ag cruthú naisc níos dlúithe le tíortha san Áise Theas mar ghníomhaí láidir eacnamaíoch agus mar dheontóir mór forbraíochta agus cabhrach. Tá AE ag obair chun forbairt institiúidí, daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú, agus tá ábhair imní slándála aige sa réigiún freisin, go háirithe na coimhlintí sa Chaismír agus san Afganastáin. Tá faireachán á dhéanamh ag Parlaimint na hEorpa ar an staid san Áise Theas agus tacaíonn sí le cúnamh AE chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim COVID-19 agus ar an tionchar atá aici ar an réigiún, le tacaíocht spriocdhírithe do na grúpaí daonra is leochailí.