An Áise Thoir

01-01-2018

Is í an Áise an mhór-roinn is mó ar domhan ó thaobh fairsinge agus daonra de agus tá tábhacht mhór gheostraitéiseach léi don Aontas. Tá trí chomhpháirtí straitéiseacha ag AE san Áise Thoir: an tSín, an tSeapáin agus Poblacht na Cóiré. Tá buarthaí slándála ann i dtaobh an réigiúin seo, amhail an bhagairt núicléach sa Chóiré Thuaidh agus díospóidí muirí i Muir na Síne Theas. Is gníomhaí láidir eacnamaíoch é an tAontas agus is mórdheontóir cabhrach agus forbartha é a bhíonn ag saothrú chun forbairt institiúidí, daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú.

Is í an Áise an mhór-roinn is mó ar domhan ó thaobh fairsinge agus daonra de agus tá tábhacht mhór gheostraitéiseach léi don Aontas. Tá trí chomhpháirtí straitéiseacha ag AE san Áise Thoir: an tSín, an tSeapáin agus Poblacht na Cóiré. Tá buarthaí slándála ann i dtaobh an réigiúin seo, amhail an bhagairt núicléach sa Chóiré Thuaidh agus díospóidí muirí i Muir na Síne Theas. Is gníomhaí láidir eacnamaíoch é an tAontas agus is mórdheontóir cabhrach agus forbartha é a bhíonn ag saothrú chun forbairt institiúidí, daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú.