Saoránaigh an Aontais agus a gcearta

01-03-2018

Tá cearta na saoránach aonair agus an tsaoránacht Eorpach cumhdaithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (EUCFR), sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus in Airteagal 9 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE). Is gnéithe bunriachtanacha iad sin ó thaobh féiniúlacht Eorpach a mhúnlú. I gcás sárú tromchúiseach ar bhunluachanna an Aontais, is féidir smachtbhanna a fhorchur ar Bhallstát.

Tá cearta na saoránach aonair agus an tsaoránacht Eorpach cumhdaithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (EUCFR), sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus in Airteagal 9 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE). Is gnéithe bunriachtanacha iad sin ó thaobh féiniúlacht Eorpach a mhúnlú. I gcás sárú tromchúiseach ar bhunluachanna an Aontais, is féidir smachtbhanna a fhorchur ar Bhallstát.