Cosaint ceart bunúsach in AE

01-03-2018

Tá an tAontas fothaithe ar luachanna na hurraime do dhínit an duine, ar an tsaoirse, ar an daonlathas, ar an gcomhionannas, ar an smacht reachta agus urraim do chearta an duine, lena n-áirítear na cearta atá ag daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad, de réir mar a leagtar síos in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE). Chun a áirithiú go dtugtar urraim do na luachanna sin, déanann foráil in Airteagal 7 CAE do shásra AE chun a chinneadh cibé an bhfuil sáruithe tromchúiseacha agus leanúnacha ann, arna dhéanamh ag Ballstát, agus smachtbhanna féideartha a chinneadh, agus cuireadh an sásra sin i ngníomh don chéad uair le déanaí. Tá AE faoi cheangal freisin ag a Chairt um Chearta Bunúsacha, ina leagtar amach na cearta sin is gá don Aontas Eorpach agus do na Ballstáit araon a urramú le linn dóibh dlí AE a chur chun feidhme. Tá AE faoi cheangal freisin aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

Tá an tAontas fothaithe ar luachanna na hurraime do dhínit an duine, ar an tsaoirse, ar an daonlathas, ar an gcomhionannas, ar an smacht reachta agus urraim do chearta an duine, lena n-áirítear na cearta atá ag daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad, de réir mar a leagtar síos in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE). Chun a áirithiú go dtugtar urraim do na luachanna sin, déanann foráil in Airteagal 7 CAE do shásra AE chun a chinneadh cibé an bhfuil sáruithe tromchúiseacha agus leanúnacha ann, arna dhéanamh ag Ballstát, agus smachtbhanna féideartha a chinneadh, agus cuireadh an sásra sin i ngníomh don chéad uair le déanaí. Tá AE faoi cheangal freisin ag a Chairt um Chearta Bunúsacha, ina leagtar amach na cearta sin is gá don Aontas Eorpach agus do na Ballstáit araon a urramú le linn dóibh dlí AE a chur chun feidhme. Tá AE faoi cheangal freisin aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.