Córais chumarsáide inacmhainne do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí

01-02-2018

Tá teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna) agus seirbhísí rochtana sonraí agus idirlín tagtha in áit na seirbhísí teileafóin traidisiúnta agus is iad na príomhtháirgí do chustaiméirí agus do ghnólachtaí araon iad. Tá i bhfad níos mó ábhar closamhairc ar fáil ar éileamh anois agus tá nascacht idirlín 4G agus 5G ag fás go mór. Mar thoradh air sin, tá creat rialála bunaithe ag AE don teileachumarsáid faoina gcumhdaítear teileachumarsáid sheasta agus teileachumarsáid gan sreang, an t-idirlíon, an chraoltóireacht agus seirbhísí tarchurtha, lena mbaineann sraith rialacha atá i bhfeidhm ar fud Bhallstáit AE. De réir taighde a rinneadh le déanaí do Choiste IMCO, cuireann seirbhísí teileachumarsáide EUR 86.1 billiún in aghaidh na bliana le OTI an Aontais Eorpaigh agus d’fhéadfadh bearta reachtacha nua atá tugtha isteach ag Parlaimint na hEorpa EUR 40 billiún sa bhreis a chur leis.

Tá teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFCanna) agus seirbhísí rochtana sonraí agus idirlín tagtha in áit na seirbhísí teileafóin traidisiúnta agus is iad na príomhtháirgí do chustaiméirí agus do ghnólachtaí araon iad. Tá i bhfad níos mó ábhar closamhairc ar fáil ar éileamh anois agus tá nascacht idirlín 4G agus 5G ag fás go mór. Mar thoradh air sin, tá creat rialála bunaithe ag AE don teileachumarsáid faoina gcumhdaítear teileachumarsáid sheasta agus teileachumarsáid gan sreang, an t-idirlíon, an chraoltóireacht agus seirbhísí tarchurtha, lena mbaineann sraith rialacha atá i bhfeidhm ar fud Bhallstáit AE. De réir taighde a rinneadh le déanaí do Choiste IMCO, cuireann seirbhísí teileachumarsáide EUR 86.1 billiún in aghaidh na bliana le OTI an Aontais Eorpaigh agus d’fhéadfadh bearta reachtacha nua atá tugtha isteach ag Parlaimint na hEorpa EUR 40 billiún sa bhreis a chur leis.