An margadh aonair digiteach uileláithreach

01-11-2017

Cuireann an margadh aonair digiteach leis an ngeilleagair agus feabhsaíonn sé cáilíocht na beatha trí ríomhthráchtáil agus ríomhrialtas. Tá seirbhísí margaidh agus rialtais ag athrú ó ardáin sheasta go hardáin mhóibíleacha agus tá siad ag dul chun uileláithreachta. Leis na forbairtí sin éilítear creat Eorpach rialála chun néalríomhaireacht agus nascacht sonraí móibíleacha gan teorainneacha a fhorbairt agus san am céanna príobháideacht, sonraí pearsanta agus cibearshlándáil a chosaint. Déanann éachtaí reachtacha na Parlaiminte maidir le tógáil an mhargaidh aonair digitigh Eorpaigh EUR 177 mbilliún sa bhreis a ranníoc i bhfás Eorpach go bliantúil.

Cuireann an margadh aonair digiteach leis an ngeilleagair agus feabhsaíonn sé cáilíocht na beatha trí ríomhthráchtáil agus ríomhrialtas. Tá seirbhísí margaidh agus rialtais ag athrú ó ardáin sheasta go hardáin mhóibíleacha agus tá siad ag dul chun uileláithreachta. Leis na forbairtí sin éilítear creat Eorpach rialála chun néalríomhaireacht agus nascacht sonraí móibíleacha gan teorainneacha a fhorbairt agus san am céanna príobháideacht, sonraí pearsanta agus cibearshlándáil a chosaint. Déanann éachtaí reachtacha na Parlaiminte maidir le tógáil an mhargaidh aonair digitigh Eorpaigh EUR 177 mbilliún sa bhreis a ranníoc i bhfás Eorpach go bliantúil.