Beartas sóisialta agus fostaíochta: prionsabail ghinearálta

01-01-2018

Bhí an lánpháirtiú Eorpach ina shiocair le forbairtí sóisialta suntasacha i gcaitheamh na mblianta. Ar an sampla is déanaí tá dearbhú Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, a athdhearbhaíonn gealltanas AE a áirithiú go mbeidh dálaí maireachtála agus oibre níos fearr ann ar fud na hEorpa.

Bhí an lánpháirtiú Eorpach ina shiocair le forbairtí sóisialta suntasacha i gcaitheamh na mblianta. Ar an sampla is déanaí tá dearbhú Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, a athdhearbhaíonn gealltanas AE a áirithiú go mbeidh dálaí maireachtála agus oibre níos fearr ann ar fud na hEorpa.