An comhrac i gcoinne na bochtaineachta, an eisiaimh shóisialta agus an idirdhealaithe

01-04-2018

Trí thacú leis na Ballstáit sa chomhrac i gcoinne na bochtaineachta, an eisiaimh shóisialta agus an idirdhealaithe, tá sé d’aidhm ag an Aontas Eorpach treisiú le cuimsitheacht agus comhtháthú shochaí na hEorpa agus cur ar chumas gach saoránaigh tairbhe a bhaint as rochtain chomhionann ar dheiseanna agus ar acmhainní.

Trí thacú leis na Ballstáit sa chomhrac i gcoinne na bochtaineachta, an eisiaimh shóisialta agus an idirdhealaithe, tá sé d’aidhm ag an Aontas Eorpach treisiú le cuimsitheacht agus comhtháthú shochaí na hEorpa agus cur ar chumas gach saoránaigh tairbhe a bhaint as rochtain chomhionann ar dheiseanna agus ar acmhainní.