Ceart na n-oibrithe chun faisnéise, comhairliúcháin agus rannpháirtíochta

01-02-2018

Trí íoscheanglais a ghlacadh trí bhíthin treoracha nó trí bhearta atá ceaptha chun comhar idir na Ballstáit a spreagadh, comhlánaíonn an tAontas Eorpach gníomhaíochtaí na mBallstát maidir le ceart na n-oibrithe chun faisnéise agus comhairliúcháin.

Trí íoscheanglais a ghlacadh trí bhíthin treoracha nó trí bhearta atá ceaptha chun comhar idir na Ballstáit a spreagadh, comhlánaíonn an tAontas Eorpach gníomhaíochtaí na mBallstát maidir le ceart na n-oibrithe chun faisnéise agus comhairliúcháin.