Beartas fostaíochta

01-01-2018

Ceann de phríomhspriocanna straitéis Eoraip 2020 is ea níos mó post agus poist níos fearr a chruthú. Rannchuidíonn straitéis fostaíochta na hEorpa (SFE) le ‘comhordú bog’ a bhuí lena próiseas faireacháin agus lena hionstraimí maoiniúcháin gaolmhara. Tá dlí an Aontais ábhartha i réimsí áirithe bíodh is gur ar na rialtais náisiúnta go príomha atá an fhreagracht as fostaíocht agus as beartas sóisialta.

Ceann de phríomhspriocanna straitéis Eoraip 2020 is ea níos mó post agus poist níos fearr a chruthú. Rannchuidíonn straitéis fostaíochta na hEorpa (SFE) le ‘comhordú bog’ a bhuí lena próiseas faireacháin agus lena hionstraimí maoiniúcháin gaolmhara. Tá dlí an Aontais ábhartha i réimsí áirithe bíodh is gur ar na rialtais náisiúnta go príomha atá an fhreagracht as fostaíocht agus as beartas sóisialta.